Stypendium E. Rownego im. I. J. Paderewskiego
  

Ignacy Jan Paderewski zasłynął przede wszystkim jako pianista i kompozytor. Mało znany pozostaje jednak jego dorobek jako jednego z ojców współczesnej Polski. Jako autor 13. punktu w Traktacie Wersalskim, przyczynił się do powstania niepodległej, demokratycznej Polski. Przekonał także premiera Francji Georgesa Clemenceau, premiera Wielkiej Brytanii Lloyda George’a oraz premiera Włoch Vittorio Orlando, aby wsparli ideę niepodległej Polski.

Stypendium E. Rownego im. I. J. Paderewskiego powstało z inicjatywy Generała Edwarda Równego w 2004 roku. Od tej pory stypendium umożliwiło ośmiorgu wyróżniającym się, polskim studentom uczestniczenie w szkole letniej na George Mason University w Waszyngtonie oraz odbycie stażu jednej z organizacji zlokalizowanej w stolicy Stanów Zjednoczonych.

Dzięki współpracy z The Fund For American Studies (TFAS) oraz George Mason University stypendium umożliwia młodym, polskim liderom poznanie amerykańskiego życia politycznego, biznesowego, akademickiego i kulturowego.