Stypendium Paderewskiego
Fundusz stypednialny im. I. Paderewskiego został założony w 2004 roku przez Gen. Edwarda Równego. Od tego czasu, środki z funduszu umożliwiły ośmiu wybitnym Polskim studentom na udział w szkole letniej na Uniwersytecie Georgetown w stolicy Stanów Zjednoczonych – Waszyngotnie. Uczestnicy programu odbyli także praktyki w wybranej przez siebie lokalnej firmie lub organizacji. Zajęcia na Uniwersytecie Georgetown, oraz praktyki, umożliwiają stypendystom poznanie Amerykańskiego sposobu życia i pracy, nawiązanie profesjonalnych kontaktów, oraz udział w licznych konferencjach, które odbywają się w mieście.

Stypendium wielkości około $8,000 pokrywa koszty czesnego, podróży, materiałów akademickich oraz zakwaterowania. Zapewnia także drobne kieszonkowe.

Historia Paderewskiego i Funduszu Stypendialnego
(opowiedziane przez Gen. Równego)

Założyłem Fundusz Stypendialny im. I. Paderewskiego w 2004 roku, by promować spuściznę Ignacego Jana Paderewskiego. Wraz z The Fund For American Studies (TFAS) zbieramy fundusze, by umożliwić Polskim studentom udział w szkole letniej na Uniwersytecie w Georgetown.

IJP:  Uosobienie moralności i integralności
Jednym z najważniejszych momentów mojego życia był udział w pogrzebie I.J. Paderewskiego w Katedrze Św. Patryka 29 czerwca, 1941 roku, w Nowy Jorku. Msza transmitowano do 5 tysięcy osób zebranych wzdłuż 5 Alei. Ogłoszono wtedy, że mimo tego, iż Paderewskie nie był Amerykaninem, prezydent Roosevelt wyraził zgodę na jego tymczasowy pochówek na cmentarzu Arlington, do czasu odzyskania przez Polskę niepodległości.

Po pogrzebie w Nowym Jorku, ciało Paderewskiego zostało przewiezione do Waszyngtonu, gdzie, w towarzystwie setek żołnierzy i marynarzy, zostało złożone do krypty Mast of the Maine na cmentarzu Arlington. Serce, które według życzenia pianisty, miało pozostać na zawsze w Stanach Zjednoczonych, zaginęło na wiele lat. Obecnie przebywa w Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej w Doylestown, w stanie Philadelphia.

Kontynuując działo Paderewskiego
Moim celem było sprowadzenie ciała Paderewskiego do Polski. W 1961 roku, prezydent J.F. Kennedy zainicjował pracę nad tablicą na cmentarzu Arlington wskazującą miejsce pochówku Paderewskiego. W dniu odsłonięcia tablicy wygłosił poruszającą przemowę, w której podkreślił, że artyści tacy jak Chopin i Paderewski, są z natury wolnymi duchami, którzy wspierają demokrację. Powtórzył także obietnicę prezydenta Roosevelta, iż ciało Paderewskiego powinno wrócić do Polski, jak tylko ta odzyska niepodległość. Podobna przemowę, wygłosił w 1981 prezydent Ronald Reagan.

IJP:  Przygotowanie do powrotu do domu
W 1985 roku, w czasie jednego z moim spotkań z gen. Jaruzelskim, poprosiłem go o możliwość rozmowy z Lechem Wałęsą, który w tym czasie formował Solidarność. W czasie spotkania, zażartowałem, że pewnego dnia Wałęsa zostanie prezydentem i mógłby poprosić o sprowadzenie ciała Paderewskiego do Polski. Swoim zamiarem podzieliłem się także z Papieżem Janem Pawłem II.

Kiedy w 1989 roku, Lech Wałęsa został wybrany na prezydenta Polski, nasze rozmowy przyniosły efekty. Wałęsa zwrócił się do Stanów Zjednoczonych o zwrot szczątek I.J. Paderewskiego do Polski. Kiedy o planie stało się głośno także w Stanach Zjednoczonych, grupa prawników z Departamentu Stanu ogłosiła mnie grabieżcą grobów i złożyli sprawę przeciwko mnie. W sądzie przedstawiłem list podyktowany przez Paderewskiego jego siostrze, w którym pianista prosi by jego serce zostało pochowane w Stanach Zjednoczonych. Sędzia zgodził się z moim rozumowaniem, iż życzeniem pianisty było, by jego ciało spoczęło w Polsce.

IJP:  Powrót do Domu
Prezydent Bush Senior mianował mnie honorowym przewodniczącym komitetu, którego zadaniem było sprowadzenia ciała Paderewskiego do Polski. Po uroczystości na cmentarzu Arlington, pięć tysięcy żołnierzy, marynarzy i lotników odprowadziło szczątki Paderewskiego do bazy Air Force One. W Warszawie przywitał nas Lech Wałęsa, i oddziały żołnierzy, które towarzyszyły ciału Paderewskiego do Zamku Królewskim w Warszawie. Miejscem ostatecznego pochówku Paderewskiego jest Katedra Św. Jana w Warszawie, gzie pianista został pochowany w towarzystwie prezydenta Busha.

IJP:  Promotor wolności
Paderewski ukochał sobie wolność i demokrację, a za najlepsze sposoby ich promowania uważał edukacje i sztukę. Uważał, że wolność to prawo nadane nam przez Boga, a demokracja jest jej gwarantem. Wierzył, iż życie, wolność i szczęście wymagają poświęceń, a same instytucje państwowe, jak konstytucja, nie są jej dostatecznym gwarantem.

IJP:  Kierunek dla Polskich liderów
Prezydent Wilson powiedział o Paderewskim, że był „jednym z najwspanialszych stworzeń Bożych”. Clemenceau z kolei, uważał Paderewskiego za “najbardziej szlachetnego męża stanu”. Fundusz, który stworzyłem nosi jego imię, by inspirować młodych Polaków do podążania śladami Paderewskiego w życiu politycznym, biznesie i społeczeństwie obywatelskim.

Go to TOP